Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Дата здійснення дії: 21.12.2010
Дата публікації 22.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Голова Правління. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 21.12.2010 року.
Назва уповноваженого органу: Рішення прийнято загальними зборами акцiонерiв ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», протокол від 21.12.2010 року.
Причини рішення та спосіб припинення юридичної особи: Рішення прийнято з метою зменшення витрат та робіт по обслуговуванню функціонування акціонерного товариства, Припинення ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» здійснюється шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».
Дата проведення загальних зборів та результати голосування: збори відбулися 21.12.2010 року, по результатам голосування «за» – 96935 акцій-голосів, що складає 100 % від загальної кiлькостi голосів акцiонерiв, які брали участь у зборах, «проти» – 0 голосів.
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».
Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал товариства становить 678494,25 (шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста дев’носто чотири) гривні 25 копійок.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється, на частки юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» приймає на себе всі зобов’язання ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка». Право на обмін акцій ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» на частки у статутному капіталі ТОВ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» мають акціонери, які володіють акціями ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» на дату прийняття рішення про перетворення, а саме на 21 грудня 2010 р. Розмір частки кожного учасника ТОВ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» у вартісному вираженні має відповідати сумарній номінальній вартості акцій, що належать акціонерові ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» на момент ухвалення рішення про перетворення.
Обмін акцій ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» здійснюється на підставі подання письмової заяви , за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 62, приймальня, за формою що надається акціонеру ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка». Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год 00хв починаючи з 2-го робочого дня з моменту прийняття рішення про перетворення, тобто з 22 грудня 2010 р.; термін для обміну – 30 календарних днів. Обмін виданих письмових зобов'язань на частки у статутному фонді ТОВ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» буде здійснюватися після його державної реєстрації. Термін обміну не обмежений.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович