Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.10.2012
Дата публікації 31.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Голова Правління. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правління Пшеничников Олег Броніславович, володіє 0,001% статутного капіталу емітента. У зв'язку з відмовою в державній реєстрації Статуту Товариства та у звязку з відміною 31.10.2012р.Загальними Зборами рішення Загальних зборів від 12.03.2012 р., фактично не було звільнено з посади Голови Правління. Згідно рішення Загальних зборів від 31.10.2012р., звільнено з моменту реєстрації Статуту, у зв'язку із скасування колегіального органу управління і створенням одноосібного органу управління -директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебував на займаній посаді з 05.06.2008. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


Посадова особа Директор Пшеничников Олег Броніславович, володіє 0,001% статутного капіталу емітента. Згідно рішення Загальних Зборів від 12.03.2012 було призначено на посаду Директора, у зв'язку із скасування колегіального органу управління і створенням одноосібного органу управління -директора. У зв'язку з відмовою в державній реєстрації Статуту Товариства, з відміною 31.10.2012р.Загальними Зборами рішення Загальних зборів від 12.03.2012 р., на посаду директора не вступав. Призначено на 3 роки з моменту реєстрації Статуту, згідно рішення Загальних зборів акціонерів 31.10.2012 .Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала Попереднє місце роботи -голова правління ЗАТ "Києво-Святошинська Сільгосптехніка". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


Посадова особа Член Правління Порошин Микола Федорович, володіє 0% статутного капіталу емітента. Згідно рішення Загальних зборів від 31.10.2012р., звільнено з моменту реєстрації Статуту, у зв'язку із скасування колегіального органу управління і створенням одноосібного органу управління -директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала Перебував на займаній посаді з 05.06.2008. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


Посадова особа Член Правління Новиков Михайло Вікторович, володіє 0% статутного капіталу емітента. Згідно рішення Загальних зборів від 31.10.2012р., звільнено з моменту реєстрації Статуту, у зв'язку із скасування колегіального органу управління і створенням одноосібного органу управління -директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала Перебував на займаній посаді з 05.06.2008. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович