Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.07.2013
Дата публікації 06.08.2013 13:56:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Директор. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата вчинення: 22.07.2013 р. текст повідомлення: Директор Публічного акціонерного товариства «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ – 03744267) звільнений 22.07.2013 р. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 6 років. Директор Добринін Ілля Володимирович призначений 23.07.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Призначений у зв’язку із звільненням за власним бажанням попереднього директора.
Не надано згоди фізичних осіб про розкриття паспортних даних. Посадові особи звільнені та призначені за Рішенням засідання наглядової ради (Протокол №3 від 22 липня 2013 р.).
Всі вказані фізичні особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Посадова особа призначена строком на 3 роки.
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Добринін Ілля Володимирович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пшеничников Олег Броніславович