Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 13.10.2017
Дата публікації 12.10.2017 12:32:41
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд.62
Керівник* Добринін Ілля Володимирович - Директор. Тел: (044) 359-02-07
E-mail* shmurko@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

 

Публічне акціонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 03744267), місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, будинок 62 (далі – Товариство) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 жовтня 2017 року об 16 годині 00 хв., за адресою: 08132, Київська область, Києво - Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, будинок 62, кімната 3

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься 13 жовтня 2017 року за місцем їх проведення з 15-00 до 15-45 годин.

 Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт). Представникам – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у позачергових  загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме станом на 09.10.2017 року

 

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових       Загальних зборах акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.
  3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Прийняття рішень з питань порядку проведення та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
  5. Зміна типу Товариства.
  6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту в у відповідності до Законодавства.
  7. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного у робочий час з 9.00 до 16.00 за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, будинок 62, кімната 3.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного https://smida.gov.ua/site/03744267/. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Добринін Ілля Володимирович. Довідки за телефоном: +380449852540.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Добринін Ілля Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.10.2017
(дата)