Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 09.11.2017
Дата публікації 16.11.2017 12:07:10
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд.62
Керівник* Добринін Ілля Володимирович - Директор. Тел: (044) 359-02-07
E-mail* shmurko@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Протоколом вiд 02.11.2017 №2/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" прийнято рiшення змiнити повне найменування Товариства з «Публiчне акцiонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА» на «Приватне акцiонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА», скорочене найменування з «ПАТ «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА» на «ПрАТ «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА». Голосували "ЗА" 100% голосiв, що брали участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.
Реєстраційні дії здійснені 08.11.2017, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримана 09.11.2017.
Емітент у зв'язку із технічними проблемами вчасно не розмістив відомості про наявність особливої інформації.
Розміщення інформації здійснено 14.11.2017р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Добринін Ілля Володимирович