Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.06.2008
Дата публікації 09.06.2008 08:00:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Голова Правління. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03744267
Місцезнаходження емітента: вул.Лесі Українки, 62, м.Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08132
Телефон керівника емітента: Код міжміського зв'язку (04498) Тел. 52540
Електронна поштова адреса емітента: sel_technica@side.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 05.06.2008 р. (протокол №2 від 05.06.2008 р.) Закритого акціонерного товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнені:

Звільнений з посади Голови Правління:
Пшеничников Олег Броніславович
Паспорт СК №312970 виданий Славутицьким МВ ГУ УМВС України в Київській області 21.02.1997 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Новиков Михайло Вікторович
Паспорт СН №382426 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 14.01.1997 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Шутенко Святослав Володимирович
Паспорт МЕ №756938 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.05.2006 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Голови Спостережної ради:
Осовський Віктор Анатолійович
Паспорт СН №160406 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві 25.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Спостережної ради:
Стаханов Олександр Олександрович
Паспорт СН №061543 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 28.10.1995 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Спостережної ради:
Паньків Олег Васильович
Паспорт СС №983907 виданий Бурштинським ВМ УМВС України в Івано-Франківській області 09.11.2000 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

Призначений на посаду Голови Правління:
Пшеничников Олег Броніславович
Паспорт СК №312970 виданий Славутицьким МВ ГУ УМВС України в Київській області 21.02.1997 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1 акція (5,25 грн.).
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Правління ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління:
Новиков Михайло Вікторович
Паспорт СН №382426 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 14.01.1997 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: не володіє акціями емітента.
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління:
Порошин Микола Федорович
Паспорт СК № 385583 виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області 11.12.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: не володіє акціями емітента.
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», зав. виробництвом ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради:
Осовський Віктор Анатолійович
Паспорт СН №160406 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві 25.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1 акція (5,25 грн.).
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Регіональний менеджер ТОВ «Т.Н.Т.».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Стаханов Олександр Олександрович
Паспорт СН №061543 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 28.10.1995 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1 акція (5,25 грн.).
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Генерального директора ТОВ «РК».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Шутенко Святослав Володимирович
Паспорт МЕ №756938 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.05.2006 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1 акція (5,25 грн.).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Голови Ревізійної комісії:
Коваленко Олександр Леонідович
Паспорт СО №662051 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 05.06.2001 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,05%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1 акція (5,25 грн.).
Строк, на який призначено особу: 5 років (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник директора ТОВ «Агросільгосптехніка»
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації. Що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович